invazivni-druhy@centrum.cz

polski  |  česky
Dane o występowaniu
 

W 2018r. przeprowadzono na terenie 3 polskich gmin (Kietrz, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie) inwentaryzację inwazyjnych gatunków rdestowców oraz kaukaskich barszczy.

Inwentaryzacja wykonywana była zgodnie z opracowaną przez partnerów projektu metodyką.

Poniżej zamieszczone są mapy zawierające dane o występowaniu tych gatunków na terenie każdej z Gmin.

Gmina Krzyżanowice:

1. Mapa występowania inwazyjnych gatunków roślin.

2. Baza danych o wystepowaniu inwazyjnych gatunków roślin.

Gmina Pietrowice Wielkie:

1. Mapa występowania inwazyjnych gatunków roślin.

2. Baza danych o występowaniu inwazyjnych gatunków roślin.

Gmina Kietrz:

1. Mapa występowania barszczu Sosnowskiego (okolice Góry Gipsowej).

2. Mapa występowania barszczu Sosonowskiego (pozostała część Gminy).

3. Mapa występowania inwazyjnych gatunków rdestowców (arkusz 1).

4. Mapa występowania inwazyjnych gatunków rdestowców (arkusz 2).

5. Mapa występowania inwazyjnych gatunków rdestowców (arkusz 3).

6. Baza danych o występowaniu inwazyjnych gatunków roślin.

 

W ramach projektu opracowano także materiały metodyczne i informacyjne:

- broszura Postępowanie z inwazyjnymi gatunkami roślin. Wytyczne dotyczące zwalczania i ograniczania występowania inwazyjnych gatunków rdestowców i barszczy.

- ulotka nt. inwazyjnych gatunków roślin, zagrożeń i metod zwalczania

 

W ramach podsumowania projektu w każdej z gmin odbyło się spotkanie na którym zaprezentowano wyniki projektu.

Prezentacje ze spotkań dostępne poniżej:

 

Kontakt

gatunki.inwazyjne@gmail.com

 

Aktualnosci

2018.10.8

Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lokalnych samorządów dot. metod zwalczania inwazyjnych gatunków roślin. 8 października 2018r. tego rodzaju warsztaty przeprowadzono na terenie Gmin Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w zakładce Fotogaleria.

 

Warsztaty dotyczące aspektów prawnych i metodycznych zwalczania inwazyjncych gatunków roślin

Morávka

5. 6. 2018

Warsztaty będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dokładne terminy zostaną odpowiednio wcześniej przekazane przedstawicielom właściwych samorządów oraz interesariuszom projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w pokazach prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: 

gatunki.inwazyjne@gmail.com

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design