invazivni-druhy@centrum.cz

polski  |  česky
Harmonogram projektu
 

Inwentaryzacja powierzchni i stanowisk występowania inwazyjnych gatunków roślin

1. 3. 2018 - 30. 4. 2019

Na terenie polskich gmin inwentaryzacje wykonywać będzie 2 ekspertów koordynatorów merytorycznych Projektu oraz 6 ekspertów ds. inwentaryzacji terenowej.

 

Stworzenie eketronicznej bazy danych występowania inwazyjnych gatunków roślin

1. 5. 2018 - 31. 5. 2019

Bazę danych tworzyć będa eksperci koordynatorzy merytoryczni oraz eksperci ds. inwentaryzacji terenowej. Wyniki sukcesywnie publikowane będą na stronie internetowej projektu.

 

Pokaz likwidacji inwazyjnych gatunków roślin

1. 4. 2018 - 30. 6. 2019

1. faza (4 pokazy w CZ oraz 9 pokazów PL) do 31. 10. 2018

2. faza (4 pokazy w CZ oraz 9 PL pokazów w PL) do 30. 6. 2019

Pokazy zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowaną firmę i wykonane w obrębie obszarów o zróżnicowanych warunkach przyrodniczych (las, pole, łąka, tereny nadrzeczne). Dokładne terminy i miejsca wykonania pokazów zostaną odpowiednio wcześniej przekazane przedstawicielom samorządów, zidentyfikowanym osobom zainteresowanym projektem, a także zostaną upublicznione na stronie internetowej projektu.

 

Warsztaty dotyczące aspektów prawnych i metodycznych zwalczania inwazyjncych gatunków roślin

Morávka

5. 6. 2018

Warsztaty będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dokładne terminy zostaną odpowiednio wcześniej przekazane przedstawicielom właściwych samorządów oraz interesariuszom projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w pokazach prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: gatunki.inwazyjne@gmail.com

 

 

Wydanie i dystrubucja ulotek informacyjnych

Do 30. 6. 2019

Dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Ulotki będą dystrybuowane w obrębie mieszkańców gmin objętych projektem, a także dostępne do pobrania w formie elektroniczne ze strony internetowej projetu.

 

Wydanie materiałów dotyczących metodyki zwalczania inwazyjnych gatunków roślin

Do 30. 6. 2019

Dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Materiały dot. metodyki zwalczania gatunków inwazyjnych będą dystrybuowane w obrębie właścicieli gruntów na terenie których występują inwazyjne gatunki roślin oraz będą dostępne do pobrania w formie elektroniczne ze strony internetowej projetu.

 

Staż ekspercki

14. - 15. 5. 2018

Staż w okolicach Karlowych Warów przeznaczonych jest dla 4 ekspertów koordynujących od strony merytorycznej realizację projektu.

 

Kontakt

gatunki.inwazyjne@gmail.com

 

Aktualnosci

2018.10.8

Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lokalnych samorządów dot. metod zwalczania inwazyjnych gatunków roślin. 8 października 2018r. tego rodzaju warsztaty przeprowadzono na terenie Gmin Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w zakładce Fotogaleria.

 

Warsztaty dotyczące aspektów prawnych i metodycznych zwalczania inwazyjncych gatunków roślin

Morávka

5. 6. 2018

Warsztaty będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dokładne terminy zostaną odpowiednio wcześniej przekazane przedstawicielom właściwych samorządów oraz interesariuszom projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w pokazach prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: 

gatunki.inwazyjne@gmail.com

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design