invazivni-druhy@centrum.cz

polski  |  česky
O projekcie

Projekt Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach odpowiada na potrzebę rozwiązania problemu występowania i likwidacji roślin inwazyjnych na Hluczyńsku i na terenie gmin Kietrz, Pietrowice Wielkie a Krzyżanowice.
Jego istota jest mapowanie miejsc z występowaniem roślin inwazyjnych, włącznie z przykładami ich likwidacji, warsztatami i opracowaniu materiałów informacyjnych i metodologicznych dla gmin i mieszkańców regionu.
 
Projekt Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách reaguje na potřebu řešení problému výskytu a likvidace invazivních rostlin na Hlučínsku a v polských gminách Kietrz, Pietrowice Wielkie a Krzyżanowice. 
Jeho podstatou je mapování míst s výskytem invazivních rostlin, včetně ukázek likvidace, praktických workshopů a tvorby informačních a metodických materiálů pro obce a občany regionu. 
 
vložit LINK obrázku
 

 

Kontakt

gatunki.inwazyjne@gmail.com

 

Aktualnosci

2018.10.8

Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lokalnych samorządów dot. metod zwalczania inwazyjnych gatunków roślin. 8 października 2018r. tego rodzaju warsztaty przeprowadzono na terenie Gmin Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w zakładce Fotogaleria.

 

Warsztaty dotyczące aspektów prawnych i metodycznych zwalczania inwazyjncych gatunków roślin

Morávka

5. 6. 2018

Warsztaty będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dokładne terminy zostaną odpowiednio wcześniej przekazane przedstawicielom właściwych samorządów oraz interesariuszom projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w pokazach prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: 

gatunki.inwazyjne@gmail.com

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design