invazivni-druhy@centrum.cz

česky  |  polski
Program projektu
 

Mapování ploch s výskytem invazivních druhů rostlin

1. 3. 2018 - 30. 4. 2019

Provádějí 2 experti a 6 mapovatelů na české straně a 2 experti a 6 mapovatelů na straně polské.

 

Tvorba elektronické databáze výskytu invazivních rostlin

1. 5. 2018 - 31. 5. 2019

Do databáze budou zapisovat data experti a mapovatelé. Průběžně budou uveřejňovány výsledky na webu projektu.

 

Ukázka likvidace invazivních druhů rostlin

1. 4. 2018 - 30. 6. 2019

1. fáze (4 CZ a 9 PL ukázek) do 31. 10. 2018

2. fáze (4 CZ a 9 PL ukázek) do 30. 6. 2019

Bude zajištěno odbornou akreditovanou firmou, provedeno na odlišných plochách – les, pole, louka, okolí řeky…). Přesné termíny budou oznámeny zástupcům samosprávy, zaměstnancům ORP a zájemcům formou mailové pozvánky a pozvánky uveřejněné na tomto webu.

 

Workshopy k legislativě a metodice likvidace invazivních druhů rostlin

Přesný termín nebyl dosud určen (1. 4. 2018 - 30. 6. 2019)

Dostupné všem zájemcům. Termíny budou oznámeny zástupcům samosprávy, zaměstnancům ORP a zájemcům formou mailové pozvánky a pozvánky uveřejněné na tomto webu.

 

Exkurze za příklady dobré praxe

Morávka v Beskydech

5. 6. 2018

Dostupné všem zájemcům. Kapacita exkurze je cca 20 osob. Přesné termíny budou oznámeny zástupcům samosprávy, zaměstnancům ORP a zájemcům formou mailové pozvánky a pozvánky uveřejněné na tomto webu.

Přihlášky zasílejte na mail invazivni-druhy@centrum.cz

 

Vydání a distribuce informačních letáků

Do 30. 6. 2019

Dostupné všem zájemcům. Letáky budou distribuovány do všech domácností v území realizace projektu, volně ke stažení na webu projektu.

 

Vydání metodických materiálů

Do 30. 6. 2019

Dostupné všem zájemcům. Metodické materiály budou distribuovány místním samosprávám a majitelům pozemků, na nichž se nacházejí invazivní druhy, budou volně ke stažení na webu projektu.

 

Odborná stáž

14. - 15. 5. 2018

Stáž v Karlovarském kraji je určená 4 expertům podílejícím se na realizaci projektu. Výstupy budou prezentovány na webu projektu.

  

Kontakt

invazivni-druhy@centrum.cz

 

KE STAŽENÍ

Metodika ke stažení - Návody k omezení a likvidaci křídlatky a bolševníku

 

Leták ke stažení - Jak na invazní druhy rostlin

 

 

Prezentace - Workshop 11.6.2019

 

Aktuality

Byly vloženy 2 dokumenty ke stažení - metodika a leták

 

invazivni-druhy@centrum.cz

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design