invazivni-druhy@centrum.cz

česky  |  polski
Informace o projektu
 

Název projektu CZ/PL: Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách / Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach

 

Program: Interreg V-A Česká republika - Polsko

Typ projektu: společný

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662

Realizace projektu: 1.1. 2018 – 30.6.2019

Dotace: 33 269,48 €

 

 

Partneři:

Sdružení obcí Hlučínska

Adresa: Mírové náměstí 23/22, 748 01 Hlučín (adresa sídla)

Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice (adresa kanceláře)

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Osmančíková

Tel.: +420 731 313 400

Email: hlucinsko@hlucinsko.eu

 

Gmina Kietrz

Adresa: 3. Maja 1, 48130 Kietrz

Kontaktní osoba: Sylwia Maciaszczyk

Tel.:  +487 74854336

Email: promocja@kietrz.pl

 

Gmina Pietrowice Wielkie

Adresa: Szkolna 5 , 47480 Pietrowice Wielkie

Kontaktní osoba: Magdalena Siara Liwyj

Tel.:  0068506135445

Email: lgd@pietrowicewielkie.pl 

 

Gmina Krzyżanowice

Adresa: Komórka funduszy zewnętrznych i promocji, Urząd Gminy Krzyżanowice, Główna 5, 47450 Krzyżanowice

Kontaktní Ewa Widera 

Tel.:  +48 (32) 4194050, wew. 146

Email: srodkipomocowe@krzyzanowice.pl

 

 

Místo realizace 

 

Sdružení obcí Hlučínska – území 32 obcí a městských částí:

Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Hošťálkovice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Lhotka, Ludgeřovice, Malé Hoštice, Markvartovice, Oldřišov, Petřkovice, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada

Rozloha: 319,3 km2

 

Gmina Kietrz

Rozloha: 139,9 km2

               

Gmina Pietrowice Wielkie

Rozloha: 67,9 km2

 

Gmina Krzyżanowice

Rozloha: 69,7 km2 

 

Popis projektu

Projekt se zabývá řešením problémů v krajině společného přeshraničního regionu v souvislosti se značným výskytem invazivních druhů rostlin, mezi které patří hlavně křídlatka a bolševník. Tyto rostliny ničí náš jedinečný ekosystém a vytlačují původní druhy rostlin. Většina invazních druhů nemá větší nárok na živiny a najdeme je všude - uprostřed města, na kraji silnic i v lesích a vodních tocích, zabírají zemědělskou půdu atd. Jejich invazi lze zabránit pouze cílenou mechanicko-biologickou likvidací, která musí být efektivní, celoplošná a důsledná.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je:

1. získat přehled plochy s výskytem invazivních rostlin, resp. získat podklad pro pozdější celoplošnou likvidaci těchto rostlin;

2. zvýšit znalosti zástupců obcí a měst regionu, neziskových organizací a podnikatelů (zemědělců) v oblasti invazivních druhů, možnostech jejich likvidace apod.;

3. zvýšit informovanost obyvatel regionu o účincích a vlivu invazivních rostlin na přírodu a na zdraví člověka.

 

Způsob dosažení cílů projektu:

1. komplexní zmapování plochy v regionu a vytvořením elektronicky přístupné databáze a mapy s výskytem invazivních rostlin;

2. uspořádání ukázkové likvidace invazivních druhů rostlin;

3. uspořádání workshopů zaměřených na legislativu a příklady praxe na konkrétním území na Hlučínsku a v Polsku;

4. exkurze za příklady "dobré praxe" do jiného regionu, kde už problém s invazivními druhy rostlin řešili;

5. informační letáky pro veřejnost a metodiky pro obce a města z obou stran regionu, které obyvatelům poskytnou informace o těchto rostlinách, zásady zacházení s nimi apod.

 

  

Aktivity projektu

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

1. Řízení projektu

2. Mapování ploch s výskytem invazivních druhů rostlin odkaz

3. Tvorba elektronické databáze výskytu invazivních rostlin odkaz

4. Ukázka likvidace invazivních druhů rostlin odkaz

5. Workshopy k legislativě a metodice likvidace invazivních druhů rostlin

6. Exkurze za příklady dobré praxe do Beskyd

7. Webová stránka s informacemi o invazivních druzích rostlin a projektu

8. Odborná stáž v Karlovarském kraji

9. Tvorba informačních a metodických materiálů

10. Publicita projektu

 

vložit LINK obrázku

  

Kontakt

invazivni-druhy@centrum.cz

 

KE STAŽENÍ

Metodika ke stažení - Návody k omezení a likvidaci křídlatky a bolševníku

 

Leták ke stažení - Jak na invazní druhy rostlin

 

 

Prezentace - Workshop 11.6.2019

 

Aktuality

Byly vloženy 2 dokumenty ke stažení - metodika a leták

 

invazivni-druhy@centrum.cz

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design