invazivni-druhy@centrum.cz

česky  |  polski

 

Likvidace bolševníku - Orba, vykopávání a přesekávání kořenového krčku

Orba

Jednou z metod potlačování výskytu invazních bolševníků v zemědělských oblastech je orba. Doporučuje se provést na jaře hlubokou orbu (do 25 cm), která ničí semenáče bolševníků a omezuje klíčení. Osetí poorané půdy obilovinami a pokračování v jejich pěstování v následujících letech zmenšuje výskyt invazních bolševníků na poli. Je však rovněž nutné odstraňovat jedince rostoucí na okrajích polí, aby se znovu nevysemenily na obhospodařovanou plochu (Sachajdakiewicz a kol. 2014).

  

Vykopávání a přesekávání kořenového krčku

Jedná se o účinnou metodu v případě, že je pravidelně opakována 2–3x během sezony po dobu několika po sobě následujících let. Oproti odsekávání květenství, je nutné vykopávání nebo přesekávání provádět v době, kdy jsou rostliny ještě malé, tj. nepřesáhly výšku 50 cm. První opatření je vhodné provádět na konci dubna a v případě potřeby opakovat na dalších vzešlých rostlinách. Rostliny včetně kořene se vykopou pomocí rýče, nebo se (v případě tvrdé půdy) přesekne kořenový krček v hloubce 20 cm. Kvůli velké pracnosti je možné tento způsob likvidace použít na menších plochách (Sachajdakiewicz a kol. 2014).

Výhodou těchto mechanických metod je šetrnost k životnímu prostředí. Mezi hlavní nevýhody naopak patří pracnost a nutnost postupovat pečlivě a systematicky.

 

vložit LINK obrázku

Vyrývání kořenů bolševníku

 

vložit LINK obrázku Detail vyrývání bolševníku

 

Jak nakládat s biomasou?

Likvidace biomasy z bolševníků je nezbytná pouze v případě, že se jedná o okolíky s již založenými semeny. Při tom je potřeba dbát, aby nedošlo k rozsypání semen při převážení biomasy do místa její likvidace. Proto je nutné během převozu zabezpečit biomasu vhodným způsobem (např. pomocí nepropustných pytlů).

V ostatních případech (vykopávání, přesekávání kořenového krčku, odsekávání květenství, kosení) lze považovat převoz a likvidaci nadzemních částí za zbytečnou z hlediska časové náročnosti a finanční nákladnosti. Uložení biomasy na hromadách zabezpečených na vrchu síťovinou spolu s umístěním bezpečnostních tabulek je dostačujícím opatřením.

 

 _________________

Použitá literatura:

SACHAJDAKIEWICZ I. A KOL., Wytyczne dotyczace zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski, Warszawa 2014.

  

Kontakt

invazivni-druhy@centrum.cz

 

KE STAŽENÍ

Metodika ke stažení - Návody k omezení a likvidaci křídlatky a bolševníku

 

Leták ke stažení - Jak na invazní druhy rostlin

 

 

Prezentace - Workshop 11.6.2019

 

Aktuality

Byly vloženy 2 dokumenty ke stažení - metodika a leták

 

invazivni-druhy@centrum.cz

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design