invazivni-druhy@centrum.cz

česky  |  polski

 

Likvidace křídlatky - Biotechnická opatření

Biotechnická opatření jsou vhodná jako doplňková metoda pro zajištění svahů a zpevnění břehů podél toků obsazených křídlatkami. Tato opatření rovněž napomáhají k odstranění povodňových škod. Samotné biotechnické prvky mají funkci protierozní, estetickou a ekologickou, jedná se o doplněk k ostatním výše jmenovaným metodám likvidace.

 

Výsadby a vrbové rohože

Založení vrbových rohoží se provádí z mladých cca 1,5 m vysokých prutů úzkolistých vrb. Krytina se přikryje zeminou (Kretz 1994 in Barták a kol. 2010) a kombinuje se ještě s výsadbou olší a jasanů. V rámci projektu Likvidace invazních druhů rostlin v okrese Löbau – Zittau proběhlo testování potlačení křídlatek pomocí položení vrbových rohoží. Celý ostrov s výskytem křídlatek byl pokryt vrbovými pruty vrby košíkářské (Salix viminalis) a rohož byla překryta slabou vrstvou půdy. Vrby se uchytily úspěšně, rostoucí výhony křídlatek byly koseny, dokud je porost vrb nepotlačil, po 4 letech se však jedinci křídlatek stále vyskytovali (Modrý a kol. 2008 in Barták a kol. 2010).


_______________

Použitá literatura:

Barták R. A KOL., Metodika likvidace invazních druhů křídlatek (Reynoutria spp.), Moravskoslezský kraj 2010.

  

Kontakt

invazivni-druhy@centrum.cz

 

KE STAŽENÍ

Metodika ke stažení - Návody k omezení a likvidaci křídlatky a bolševníku

 

Leták ke stažení - Jak na invazní druhy rostlin

 

 

Prezentace - Workshop 11.6.2019

 

Aktuality

Byly vloženy 2 dokumenty ke stažení - metodika a leták

 

invazivni-druhy@centrum.cz

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design