invazivni-druhy@centrum.cz

česky  |  polski

 

Likvidace křídlatky - Biologická likvidace

Biologické metody využívají přirozené nepřátele jednotlivých druhů (živočichy, plísně, houby). Vzhledem k tomu, že křídlatka je u nás nepůvodním druhem, není zde ani limitována přirozenými nepřáteli (listožravým hmyzem, houbovými patogeny), jako je tomu v místě jejího původu. Hledání možností biologického způsobu potlačování křídlatek je zatím ve fázi výzkumu.

Příkladem může být brouk lalokonosec rýhovaný (Otiorrhynchus sulcatus), jehož larvy se živí kořeny a oddenky, dospělci pak listy křídlatek. Dle literatury bylo tímto škůdcem zničeno mnoho rostlin křídlatek (Beerling a kol. 1994 in Barták a kol. 2010). V Japonsku jsou populace křídlatky japonské regulované listožravým druhem hmyzu Gallerucida nigromaculata. Uvažuje se o využití tohoto druhu při biologické kontrole křídlatek ve Velké Británii a USA. Ve Velké Británii probíhá výzkum biologické kontroly křídlatek za pomoci Aphalara itadori, selektivního savého hmyzu z čeledi merovitých (Psyllidae). Druh se velmi rychle množí a sáním (podobně jako mšice) oslabuje napadeného jedince, přitom však nenapadá jiné rostliny než rod křídlatek.

Dalším potenciálním biologickým nepřítelem křídlatek je vřeckovýtrusná houba Mycosphaerella polygoni-cuspidati.

Biologické metody jsou šetrné k životnímu prostředí tím, že nedochází k akumulaci toxických látek v prostředí a nebývají postiženy okolní organismy. Nevýhodou je dlouhodobé a nákladné testování. Rovněž samotný proces biologické kontroly může trvat dlouho (činitel se musí uchytit a rozmnožit). Je při tom povinnost respektovat omezení daná národní legislativou.

Musí se rovněž zvážit všechna rizika, jako např. přemnožení biologického činitele, napadení ostatních rostlin apod. V důsledku zavedení přirozených nepřátel může dojít k situaci, že tyto organismy mohou samy pak být zdrojem invazního šíření a poškozování přírodních společenstev, ale i ekonomických zájmů např. v zemědělství či lesnictví.

V současné době biologická kontrola rodu křídlatek v praxi neprobíhá, ale je ve stádiu výzkumu (upraveno podle Barták a kol. 2010).  S ohledem na probíhající výzkumy jsou tyto způsoby aktuálně nepoužitelné.

 

_____________

Použitá literatura:

Barták R. A KOL., Metodika likvidace invazních druhů křídlatek (Reynoutria spp.), Moravskoslezský kraj 2010.

  

Kontakt

invazivni-druhy@centrum.cz

 

KE STAŽENÍ

Metodika ke stažení - Návody k omezení a likvidaci křídlatky a bolševníku

 

Leták ke stažení - Jak na invazní druhy rostlin

 

 

Prezentace - Workshop 11.6.2019

 

Aktuality

Byly vloženy 2 dokumenty ke stažení - metodika a leták

 

invazivni-druhy@centrum.cz

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design