invazivni-druhy@centrum.cz

česky  |  polski

 

Likvidace křídlatky - Pastva

Dle dostupných údajů v literatuře není křídlatka toxická, tudíž je možné ji redukovat spásáním – dobytkem (ovce, kozy, skot, koně aj.). Chutnost křídlatky pro zvířata je různá jak mezi druhy zvířat, tak i jednotlivými plemeny. V Beskydech v některých případech ovce křídlatky spásaly, v jiných nikoliv. Také někteří koně a krávy se pastvě křídlatky vyhýbali (Barták a kol. 2010).

Pastva musí být zahájena co nejdříve (duben) kvůli velikosti a stravitelnosti rostlin, neboť s postupujícím časem jejich oddenky dřevnatí a rostliny dosahují značného vzrůstu (až 4 m výšky) a jsou pak pro menší zvířata překážkou. Pokud křídlatky přerostou cca 1,5 m, je potřeba je pokosit, aby je zvířata mohla sežrat. Pastva musí probíhat dlouhodobě a opakovaně alespoň 3x až 4x ročně, nebo kontinuálně.

Úplná likvidace křídlatek pastvou nebyla v ČR ověřena. Pastvu je možné provádět u vodních toků nebo ochranných zdrojů pitné vody (pokud ji nevylučují jiné bližší ochranné podmínky). Pastva je často organizačně náročná – nutnost kontrolovat a přesouvat ohrazení (možný útěk zvířat z ohrady), pravidelný dovoz pitné vody a dodatečného krmiva, veterinární dohled apod.

V případě pastvy na březích toků a řek dochází k jejich rozšlapávání a strhávání, což u přirozených toků není na závadu, problematické je to u technicky upravených toků případně u jejich ochranných hrází.

 

__________

Použitá literatura:

Barták R. A KOL., Metodika likvidace invazních druhů křídlatek (Reynoutria spp.), Moravskoslezský kraj 2010.

  

Kontakt

invazivni-druhy@centrum.cz

 

KE STAŽENÍ

Metodika ke stažení - Návody k omezení a likvidaci křídlatky a bolševníku

 

Leták ke stažení - Jak na invazní druhy rostlin

 

 

Prezentace - Workshop 11.6.2019

 

Aktuality

Byly vloženy 2 dokumenty ke stažení - metodika a leták

 

invazivni-druhy@centrum.cz

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design