invazivni-druhy@centrum.cz

česky  |  polski

 

Likvidace křídlatky - Kosení a mulčování

Mechanicky lze křídlatky likvidovat hned několika způsoby. Na jedné staně jsou tyto metody ve srovnání s chemickými metodami šetrnější k životnímu prostředí, jejich účinnost je však poměrně nízká. V mnoha případech trvá pouze po dobu provádění  těchto opatření, jen dočasně zpomalí šíření rostlin, nedojde však k jejich likvidaci. Jakmile je ukončeno toto opatření, rostliny se opět začnou rozrůstat, prosperovat a šířit se. Z tohoto pohledu proto nelze hovořit o pravé likvidaci. Tyto metody se používají tam, kde není z nějakého důvodu možné používat chemické metody (herbicidy).

 

Kosení

Kosení představuje relativně jednoduchou, avšak velmi pracnou metodu, s níž lze dosáhnout dočasného potlačení růstu křídlatek bez užití herbicidů. Ruční (kosa, křovinořez, mačeta) nebo strojové kosení (vedená sekačka, sekačka nesená traktorem) se provádí během vegetační sezony od dubna/května do října v závislosti na průběhu vegetačního období. Toto opatření je potřeba provádět během roku 6 až 8x, protože křídlatky produkují velké množství biomasy a během roku opakovaně obrážejí z podzemních orgánů. Seč by měla být provedena před tím, než rostliny dosáhnou výšky 40 cm, aby bylo možné plochy bez větší námahy kosit.

Pokud dojde k vynechání jedné nebo více sečí, je tento zůsob likvidace  u větších ploch ekonomicky poměrně náročný. Sečení je potřeba začít co nejdříve a co nejníže u země. Pokosenou biomasu je doporučeno z ploch odstraňovat, aby bylo možné se v porostech pohybovat a provádět další kosení. Biomasu je vhodné na plochách pálit na hromadách, pokud to umožňují zákony a místní vyhlášky.

 

Mulčování

Tento způsob likvidace je často používán při údržbě technicky upravených koryt toků (bermy a břehy), náspů silnic nebo některých ploch zeleně ve městech a obcích či při zemědělském obhospodařování (louky). Podobně jako kosení je nutné křídlatky na těchto plochách opakovaně mulčovat (od dubna do října/listopadu), neboť jinak rostliny obrazí a dokážou dorůst a vykvést.

Mulčování je výhodnější v tom, že není nutné shrabovat biomasu, avšak při nerovnostech terénu dochází při mulčování k ulamování části rostlin v přízemí – oddenků či lodyh, což dokáže rostliny postupně po ploše rozšiřovat (rozmetání části oddenku, lodyhy, uvíznutí v mulčovači a pozdější odpadnutí kusu rostliny při přejezdu na novou lokalitu apod.). Při ukončení mulčování ploch rostliny velmi rychle regenerují a podobně jako u kosení tyto plochy opětovně křídlatkou zarostou.

vložit LINK obrázku

Plocha křídlatky po kosení nebo mulčování po několika týdnech opět zaroste. K omezení nedochází, naopak - porostz se šíří dále.

 

vložit LINK obrázku

Mladé rostliny, které vyrašily po kosení.

  

Kontakt

invazivni-druhy@centrum.cz

 

KE STAŽENÍ

Metodika ke stažení - Návody k omezení a likvidaci křídlatky a bolševníku

 

Leták ke stažení - Jak na invazní druhy rostlin

 

 

Prezentace - Workshop 11.6.2019

 

Aktuality

Byly vloženy 2 dokumenty ke stažení - metodika a leták

 

invazivni-druhy@centrum.cz

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design